gunya 12/6 '23 posted
หลายคนอาจจะชื่นอบการ ดูมวย แต่อาจจะยังไม่รู้จักภาษามวย ที่เซียนมวยนั้นใช้กัน ทำให้เวลาการแทงบน เว็บมวย นั้นอาจจะเสียเปรียบ ดังนั้นแล้ว การรู้เกี่ยวกับศัพท์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลายคน ยังมองว่า มันเป็นเรื่องทีไม่จำเป็น แต่ทว่าการที่รู้ไว ก็จะทำให้ มีโอกาสรู้แนวทางการแทง มากกว่า